10. klasse

I 10. klasse arbejder du med at blive parat til at vælge uddannelse, og du får mulighed for at undersøge forskellige ungdomsuddannelser.

Du får vejledning af din UU-vejleder individuelt, i mindre grupper og i klassen.

På vej mod en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathed

Vurderingen følger med dig fra 9. klasse og videre i 10. klasse.

I 10. klasse vurderer vi også dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder.

Som en del af 10. klasse arbejder du med dine planer omkring uddannelse. Det gør du eksempelvis gennem arbejdet med din OSO-opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).

Er du uddannelsesparat?

Hvis du er uddannelsesparat modtager du vejledning i:

 • Klassen (kollektiv vejledning)
 • Obligatorisk brobygning
 • Eventuelle erhvervspraktikforløb.

Det er også muligt for dig at:

 • Deltage i aktiviteter arrangeret af UU København
 • Komme til Åbent Hus på ungdomsuddannelserne.
Er du ikke uddannelsesparat?

10. klasses UU-vejleder følger op på den vejledning, du har fået indtil nu og støtter dig i at blive uddannelsesparat i løbet af din 10. klasse.
Udover obligatorisk brobygning og kollektiv vejledning er der også mulighed for:

 • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 • Særlige erhvervspraktikforløb
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Besøg på arbejdspladser.
Brobygning

Brobygning er et forløb, hvor du prøver at gå på en ungdomsuddannelse i en kort periode.

I 10. klasse er der en uges obligatorisk brobygning. Du skal i brobygning sammen med hele din klasse og en af jeres lærere.

Går du i 10. klasse på en erhvervsskole er der særlige forhold vedrørende brobygning.

En uge på en ungdomsuddannelse

Et brobygningsforløb foregår enten på en erhvervsskole eller på et gymnasium/hf-kursus.

På brobygningsforløbet får du en fornemmelse af, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse. Du bliver klogere på, hvilke krav uddannelsen stiller til dig, og du kommer til at opleve, hvordan det er at gå på skolen.
Du møder både elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

Hvad laver du i brobygning?

I brobygning vil du:

 • Deltage i den faglige undervisning på skolen
 • Få erfaringer med lektier, metoder, omgangsform med mere
 • Opleve skolens sociale liv og kultur
 • Møde elever og lærere på skolen
 • Få kendskab til mulighederne for videreuddannelse.
Erhvervspraktik i 10. klasse

Erhvervspraktik er ikke obligatorisk i 10. klasse, men det er en god mulighed for at afprøve et bestemt job.

Når du er i erhvervspraktik, får du mulighed for at prøve at arbejde på en arbejdsplads i en uge.

Hvis du gerne vil i erhvervspraktik, skal du tale med din UU-vejleder.

Ansøgning til ungdomsuddannelse

UU-vejlederen på din skole vil give dig og din klasse en introduktion til arbejdet med ansøgning i Optagelse.dk.

Senest 1. marts skal du og evt. dine forældre have udfyldt og underskrevet din ansøgning, som skal på Optagelse.dk sammen med din studievalgsportfolio. 
Dine forældre skal underskrive din ansøgning med NemID.

Herefter bliver din ansøgning automatisk sendt til den skole, du ønsker som din første prioritet.